Những bài viết, ý kiến của các tầng lớp nhân dân được in trong cuốn sách đều cho rằng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: T.Vương

Giá trị tư tưởng, nội dung và tầm nhìn chiến lược

Chiều 20.6, Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu ra mắt sách: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế".

Dự lễ ra mắt sách có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Võ Văn Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; bà Lâm Thị Phương Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; ông Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Về phía Báo Nhân Dân có ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng dự có nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: T.Vương

Ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: T.Vương

Phát biểu tại lễ giới thiệu sách, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nêu rõ tư tưởng chính trong cuốn sách xuất bản lần này, cụ thể:

Một là, bài viết của Tổng Bí thư: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”

Theo ông Lê Quốc Minh, thực tế xuất hiện ngày nhiều thêm các bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao giá trị tư tưởng, nội dung và tầm nhìn chiến lược với tư duy vượt trội của một nhà nghiên cứu lý luận, tâm huyết, trăn trở về vấn đề cơ bản, lớn nhất của cách mạng Việt Nam.

Các nhà nghiên cứu trong nước cho rằng “Sức cảm hóa của bài viết một phần nằm ở nội dung, nhưng một phần rất quan trọng là người viết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ và nhân cách”.

Hai là, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân luôn quan tâm và có nhiều điểm mới trong quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm và kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ gần đây. Với kết quả trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” này, nhân dân ta gọi Tổng Bí thư là “Người đốt lò vĩ đại”.

Những bài viết, ý kiến của các tầng lớp nhân dân được in trong cuốn sách đều cho rằng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ba là, về những tình cảm đối với Tổng Bí thư, một cán bộ quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo mà rất nhân văn, nhân ái, bình dị, gần gũi giữa đời thường.

Bên cạnh những bài viết về dũng khí người đứng đầu là các bài viết chia sẻ về tình cảm chân thành, khiêm nhường của Tổng Bí thư đối với nhân dân, đồng chí, bạn bè và cả như khi phải xử lý cán bộ vi phạm.

Ngưỡng mộ Tổng Bí thư từ những điều giản dị

Bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cho biết: Cuốn sách dày hơn 600 trang, gồm 3 phần. Phần 1: Vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư; Phần 2: Tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư; Phần 3: Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Toàn cảnh lễ giới thiệu sách. Ảnh: T.Vương

Toàn cảnh lễ giới thiệu sách.

Ảnh: T.Vương

Cuốn sách xuất bản lần này tập trung vào nội dung mà nhiều tác giả cùng đề cập, như một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và xây dựng văn hoá liêm chính; phong cách, đạo đức, lối sống giản dị, khiêm nhường, gần gũi, hay những kỷ niệm, mẩu chuyện nhỏ trong đời thường của Tổng Bí thư.

Tại lễ giới thiệu sách, người thợ mỏ Nguyễn Tiến Du (Cẩm Phả, Quảng Ninh) - người có nhiều bài viết, bài thơ về Tổng Bí thư - chia sẻ: Trong trái tim của một người thợ mỏ luôn mang trong mình truyền thống kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ. Trong trái tim ấy còn có nhịp đập của một công dân yêu nước luôn hướng về Tổ quốc của mình.

Với người thợ mỏ này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là thần tượng. “Tôi thần tượng ông không phải vì ông là lãnh đạo cao nhất của Đảng mà bởi tâm - tài - trí - đức của ông. Điều đó đã hội tụ thành sự ngưỡng mộ trong tôi, từ đó toả tiết, dâng lòng bằng những vần thơ, từ chính những cảm xúc ấy” - anh Du chia sẻ.

Theo Báo Lao động