Chiều ngày 10/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật làm Trưởng đoàn đến khảo sát việc triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn tại huyện Lai Vung. Tiếp và cùng làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy Lai Vung.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

Đoàn đến khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến nay tại xã Hòa Thành, thị trấn Lai Vung và làm việc với Huyện ủy Lai Vung. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung, qua 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, đến nay, toàn huyện Lai Vung có 12/12 xã, thị trấn được nhận sách theo Đề án; toàn huyện được trang bị hơn 560 đầu sách với 22.480 quyển sách và 80 đĩa CD. Các ấn phẩm của Đề án trang bị cơ bản bám sát nhu cầu thiết yếu ở cơ sở; góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, học tập của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại mỗi nơi đến, Đoàn tìm hiểu thực trạng tình hình tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách thuộc Đề án; nhu cầu của địa phương về thể loại, nội dung, hình thức sách cần trang bị; những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn...

Qua khảo sát, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đánh giá cao việc tiếp nhận, bảo quản, quản lý, khai thác và sử dụng sách của Đề án tại các địa phương trên địa bàn huyện Lai Vung. Đồng thời đề nghị, các địa phương quan tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án; phân loại, sắp xếp sách theo từng năm; thống kê các thể loại sách người dân quan tâm nhiều để kịp thời bổ sung, khai thác sử dụng sách hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Theo Báo Đồng Tháp