Sáng 03/01/2024, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Nhà xuất bản và trực tuyến đến các chi nhánh, trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản trên cả nước.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023, với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Nhà xuất bản, Nhà xuất bản đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, được thể hiện trên các mặt công tác xuất bản, in, phát hành; tổ chức; xây dựng nội bộ… Cụ thể:

Công tác kế hoạch đề tài, biên tập xuất bản, năm 2023, số đề tài đăng ký xuất bản là 923 đề tài. Số bản thảo thực tế nộp duyệt là 837, trong đó có 238 đầu sách điện tử (bằng 100,6% so với năm 2022); số lượng sách xuất bản (gồm sách in mới, tái bản và nối bản) là 724 lượt đầu sách (bằng 91,9% so với năm 2022) với số lượng in 3.467.022 bản, 833.912.024 trang in quy đổi. Công tác xuất bản sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã phường, thị trấn; sách dịch cho phía bạn Lào đảm bảo được yêu cầu về tiến độ in sách: năm 2023, Nhà xuất bản đã in và cấp phát 31 đầu sách và 01 đĩa CD Audio cho cơ sở, xã phường, thị trấn với 1.112.040 bản; tiếp tục tổ chức dịch sang tiếng Lào và xuất bản 15 đầu sách (mỗi đầu sách in 1.000 - 1.500 bản), trao tặng cho phía bạn Lào.

Năm 2023, việc thực hiện cung cấp dịch vụ trước in đã giao nhiệm vụ cho nhiều đơn vị tham gia: Trung tâm Tổ chức in, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Ban sách Quốc tế. Cũng trong năm, sản lượng in và gia công của Nhà in Sự thật đạt 558,42 triệu trang quy đổi khổ (bằng 104,53% so với năm 2022); doanh thu đạt 38,81 tỷ đồng (bằng 113,66% so với năm 2022).

Công tác truyền thông, giới thiệu sách được chú trọng triển khai: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách chính trị, lý luận, pháp luật, các tài liệu tham khảo phục vụ việc quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản. Tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các hội nghị, tọa đàm khoa học, lễ giới thiệu, ra mắt sách. Nhà xuất bản đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương tổ chức 14 hội thảo, tọa đàm khoa học (trong đó có 02 hội thảo khoa học quốc gia). Nhiều sự kiện giới thiệu, ra mắt sách được tổ chức tại không gian mở như Phố sách Hà Nội, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Sách quốc gia thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc. Trao tặng các tủ sách điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước.

Thực hiện kế hoạch phát hành, tiêu thụ sách của các chi nhánh, trung tâm phát hành, tổng doanh thu giá bìa các loại sách và lịch của toàn Nhà xuất bản đạt 114,12 tỷ đồng (bằng 111,97% so với cùng kỳ năm 2022). Tổ chức triển khai bán sách trên nền tảng online năm 2023 đạt được kết quả rất đáng khích lệ, đạt doanh số cao, đóng góp lớn vào công tác phát hành, tiêu thụ sách của Nhà xuất bản. Năm 2023, doanh thu từ hoạt động của Nhà xuất bản đạt 110 tỷ đồng (bằng 94,79% so với năm 2022).

Nhìn chung, năm 2023, phương thức hoạt động của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chuyển dần theo cơ chế doanh nghiệp chủ động, năng động, quan tâm hơn đến tính kế hoạch, nguồn hàng, khách hàng, doanh thu. Một số đơn vị sản xuất, kinh doanh đã chủ động, tích cực tìm kiếm, thí điểm thực hiện cơ chế, cách thức hoạt động mới như Trung tâm Sách quốc gia, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh… Thực hiện chính sách chiết khấu linh hoạt, các đơn vị phát hành chuyển sang tìm kiếm nguồn thu chủ yếu từ chênh lệch chiết khấu, tạo điều kiện chuyển dần sang kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của Nhà xuất bản năm 2023 vẫn tồn tại một số hạn chế như: vẫn có những đề tài sách chưa bám sát yêu cầu của bạn đọc, ít đề tài được phát hành với số lượng lớn; công tác phối hợp giữa ban biên tập và đơn vị phát hành, tiêu thụ sách còn thiếu chặt chẽ; tiến độ làm sách tự phát hành còn chậm; chưa xử lý được tình trạng dồn việc về cuối năm…

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2023, với những thuận lợi và thách thức mới, Nhà xuất bản đã đề ra chỉ tiêu và những giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: xuất bản khoảng 1.300 đề tài sách (bao gồm cả sách điện tử); xuất bản 15 đề tài sách dịch tặng nước bạn Lào và 30 đề tài sách xã, phường, thị trấn; thu từ sách Trung ương đặt hàng, sách dịch cho nước bạn Lào và sách xã, phường, thị trấn: 57 tỷ đồng; doanh thu giá bìa sách tự phát hành, sách pháp luật: 79 tỷ đồng. Để đạt được những chỉ tiêu đó, Nhà xuất bản đã xác định các giải pháp chủ yếu về xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề tài biên tập - xuất bản; về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị sách; về giá và quản lý chi phí đối với sách tự phát hành; về phân phối lợi ích giữa các đơn vị; về tăng cường công tác quản lý, điều hành, quản trị nội bộ; về tổ chức bộ máy và lao động…

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản và các lãnh đạo các đơn vị đã cùng trao đổi những nội dung liên quan, tập trung làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã tổng kết, phân tích một cách sâu sắc những kết quả nổi bật cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản năm 2023 cũng như giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong Nhà xuất bản.

Theo www.nxbctqg.org.com