Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

SÁCH GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT

SÁCH GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đấy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
-50%
19.500đ 39.000đ
Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội
-50%
41.500đ 83.000đ
Thăng Long Hà Nội truyền thống tầm nhìn đông lực vươn tới
-50%
69.500đ 139.000đ
Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
-50%
31.500đ 63.000đ
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
-50%
25.000đ 50.000đ
Quyết tâm cao biện pháp quyết liệt nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Đảng
-50%
10.500đ 21.000đ
Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội nhân đạo hoàn bị (Sách chuyên khảo)
-50%
14.500đ 29.000đ
Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam (Sách tham khảo)
-50%
17.500đ 35.000đ
Phát triển kinh tế dịch vụ Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)
-50%
18.500đ 37.000đ
Xây dựng đội ngũ Đảng viên nông thôn vững mạnh
-50%
17.500đ 35.000đ
Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn hiện nay (Qua khảo sát ở miền Đông Nam Bộ) (Sách chuyên kahro)
-50%
17.000đ 34.000đ
150 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng
-50%
22.500đ 45.000đ
Hỏi - đáp về hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và ứng dụng ở Việt Nam
-50%
20.500đ 41.000đ
Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự
-50%
16.500đ 33.000đ
Quan hẹ giữa nhà nước và xã hội lý thuyết và thực tiễn ở nước ta trong bối cảnh hiện nay
-50%
12.000đ 24.000đ
Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới (Sách tham khảo)
-50%
40.500đ 81.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?