Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Giảm 40%

Tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

253.200 VNĐ

422.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Mã: 00SX000015463
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 16x24cm
Số trang: 1200
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
SL tồn kho: 18
Số lượng:
  MUA NHANH

Cuốn sách tập hợp bài tham luận của các đại biểu đại diện các đảng bộ thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trong cả nước tham dự Đại hội XIII của Đảng; trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm được rút  ra trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?