Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
2.	Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
33.000đ
Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)
41.000đ
Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
67.000đ
Luật hành chính Việt Nam từ truyền thống đến nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
-20%
216.800đ 271.000đ
Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin: Quyển 1 - Những vấn đề cơ bản
-20%
33.600đ 42.000đ
Thường thức về nhà nước và pháp luật: Quyển 1 - Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật
-20%
28.800đ 36.000đ
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương
-20%
28.800đ 36.000đ
Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh
-20%
51.200đ 64.000đ
Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (Sách chuyên khảo)
-25%
147.000đ 196.000đ
Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử
-25%
222.750đ 297.000đ
Từ điển thuật ngữ pháp lý thông dụng
-20%
45.600đ 57.000đ
Nhật ký của một bộ trưởng (Trọn bộ 2 tập)
-25%
562.500đ 750.000đ
Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng
-20%
73.600đ 92.000đ
Trái tim quả đất
-20%
105.600đ 132.000đ
Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)
-25%
129.750đ 173.000đ
Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
-25%
160.500đ 214.000đ
Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới
-15%
213.350đ 251.000đ
Quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông - Bài học quốc tế và vấn đề rút ra đối với Việt Nam
-25%
76.500đ 102.000đ
Quan hệ  Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn (2017 - 2022) - Những điều chỉnh chính sách của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam (Sách tham khảo)
-25%
111.750đ 149.000đ
Những kỹ năng cơ bản về tìm hiểu và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật
-20%
30.400đ 38.000đ
Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự
-10%
130.500đ 145.000đ
Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần (Thế kỷ XI-XIV)
-25%
150.000đ 200.000đ
Phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-25%
84.750đ 113.000đ
Bài tập môn giáo dục chính trị (Chương trình đào tạo cao đẳng)
-20%
99.200đ 124.000đ
Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020)
-25%
85.500đ 114.000đ
Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
-25%
109.500đ 146.000đ
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-20%
115.200đ 144.000đ
Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một số nước (Giáo trình dành cho sinh viên, học viên ngành ngoại giao)
-20%
133.600đ 167.000đ
Văn hóa thương hiệu - Nguồn lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-10%
101.700đ 113.000đ
Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự
-10%
255.600đ 284.000đ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (Báo Nhân dân tuyển chọn)
-10%
321.300đ 357.000đ
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
-20%
19.200đ 24.000đ
Luật công an nhân dân (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2023)
-20%
16.000đ 20.000đ
Luật phòng thủ dân sự
-20%
16.800đ 21.000đ
Luật giao dịch điện tử
-20%
12.800đ 16.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
41.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
45.000đ
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
43.000đ
Thời gian và nhân chứng: Tập III (Hồi ký của các nhà báo)
-25%
180.000đ 240.000đ
Thời gian và nhân chứng: Tập II (Hồi ký của các nhà báo)
-25%
127.500đ 170.000đ
Thời gian và nhân chứng:Tập I (Hồi ký của các nhà báo)
-25%
120.000đ 160.000đ
Quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết các vụ án Tranh chấp về xử lý kỷ luật sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
-20%
84.000đ 105.000đ
Hồ Chí Minh với việc xây dựng đảng ta về trí tuệ
-20%
36.000đ 45.000đ
Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam
-20%
124.000đ 155.000đ
Nhật ký trong tù
-20%
88.000đ 110.000đ
Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát: Cuộc chiến vì tương lai loài người ở biên giới mới của quyền lực
-25%
389.250đ 519.000đ
Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ tư có sửa chữa, bổ sung)
-20%
200.000đ 250.000đ
Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học
-20%
25.600đ 32.000đ
125 Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)
18.000đ
Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
-25%
58.500đ 78.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?