Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Thực hành cần, kiệm, liêm, chính
-25%
45.000đ 60.000đ
Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang
-25%
22.500đ 30.000đ
Bác Hồ viết Di chúc
-25%
37.500đ 50.000đ
Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch
-25%
27.000đ 36.000đ
Về tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
-25%
49.500đ 66.000đ
Những mẩu chuyện về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tập 2
-25%
51.000đ 68.000đ
Những mẩu chuyện về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tập 1
-25%
66.000đ 88.000đ
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
-25%
36.750đ 49.000đ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay (Sách chuyên khảo)
-25%
80.250đ 107.000đ
Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
-25%
75.750đ 101.000đ
Hồ Chí Minh về văn hóa làm người
-25%
57.000đ 76.000đ
Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế
-25%
48.000đ 64.000đ
Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời
-25%
148.500đ 198.000đ
Truyện kể về Hồ Chí Minh
-25%
80.250đ 107.000đ
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương
-25%
27.000đ 36.000đ
Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
48.000đ 64.000đ
Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng
-25%
69.000đ 92.000đ
Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam
-25%
116.250đ 155.000đ
Nhật ký trong tù
-25%
82.500đ 110.000đ
Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học
-20%
25.600đ 32.000đ
125 Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)
18.000đ
Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-25%
39.750đ 53.000đ
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài
-25%
294.000đ 392.000đ
Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
66.750đ 89.000đ
Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
-25%
149.250đ 199.000đ
Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp
-25%
37.500đ 50.000đ
Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh
-20%
36.000đ 45.000đ
Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai
-25%
66.750đ 89.000đ
Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, nước mạnh
-25%
51.750đ 69.000đ
Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử
-25%
102.750đ 137.000đ
5 tác phẩm bảo vật quốc gia (Đường cách mệnh; Nhật ký trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; Di chúc
-25%
67.500đ 90.000đ
Lời Bác dạy thanh niên
-20%
40.000đ 50.000đ
Về văn hóa
-20%
70.400đ 88.000đ
Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
228.750đ 305.000đ
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân
-25%
22.500đ 30.000đ
Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng (Tập 1)
-25%
105.000đ 140.000đ
Lời Bác
-20%
34.400đ 43.000đ
Lịch sử nước ta
-20%
11.200đ 14.000đ
Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi
-25%
116.250đ 155.000đ
Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng
-20%
91.200đ 114.000đ
Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ
-20%
72.800đ 91.000đ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
-25%
96.000đ 128.000đ
Hồ Chí Minh toàn tập (Bộ 15 tập)
-25%
4.632.500đ 6.151.000đ
Đường Bác Hồ đi cứu nước
-20%
148.800đ 186.000đ
Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969 Tập 3 (1965 - 1969)
-25%
211.500đ 282.000đ
Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969 Tập 1 (1954 - 1958)
-25%
180.750đ 241.000đ
Tại sao là Hồ Chí Minh?
-20%
70.400đ 88.000đ
Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký - tiểu luận chọn lọc)
-20%
144.800đ 181.000đ
Triết lý hành động Hồ Chí Minh
-20%
68.800đ 86.000đ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
-25%
51.750đ 69.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?