Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Về văn hóa Giảm 20%

Về văn hóa

70.400 VNĐ

88.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 13x19cm
Số trang: 306
Tác giả: Hồ Chí Minh
SL tồn kho: 5
Số lượng:
  MUA NHANH

Nội dung cuốn sách gồm một số bài nói và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011 và sắp xếp theo trình tự thời gian. Cuốn sách được tái bản nhân dịp Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bộ Chính trị khóa XII ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước, giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và quán triệt Nghị quyết của Đảng.

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?