Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 góc nhìn của người trong cuộc
-25%
116.250đ 155.000đ
Phát triển kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo
-25%
211.500đ 282.000đ
Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển
-25%
387.000đ 516.000đ
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân
-25%
22.500đ 30.000đ
Giới thiệu tác phẩm
37.000đ
Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh
-25%
197.250đ 263.000đ
Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển
-25%
387.000đ 516.000đ
Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
-25%
187.500đ 250.000đ
Giới thiệu tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ph. Ăngghen
29.000đ
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
-25%
98.250đ 131.000đ
Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
29.000đ
Bộ Sổ tay dành cho chi bộ
285.000đ
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị (Trọn bộ 3 tập)
-25%
1.300.500đ 1.734.000đ
655 Câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế (Bìa cứng)
-25%
396.750đ 529.000đ
Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay
-25%
109.500đ 146.000đ
Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận
-25%
71.250đ 95.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?