Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị (Bộ 4 cuốn)
-25%
1.300.500đ 1.734.000đ
Quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
-25%
121.500đ 162.000đ
Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới (Sách chuyên khảo)
-25%
140.250đ 187.000đ
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
-25%
118.500đ 158.000đ
Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiêu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân
-25%
137.250đ 183.000đ
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
-25%
253.500đ 338.000đ
Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị
-20%
39.200đ 49.000đ
Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học - Quyển 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lenin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
-20%
45.600đ 57.000đ
Thường thức về xây dựng Đảng chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
-20%
34.400đ 43.000đ
Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
-20%
42.400đ 53.000đ
Thường thức về triết học Mác - Lênin : Quyể
-20%
40.800đ 51.000đ
Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh
-20%
32.000đ 40.000đ
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo - Tập III: Thực tiễn và sáng tạo
-20%
94.400đ 118.000đ
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (Bìa cứng)
-10%
335.700đ 373.000đ
Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
-25%
118.500đ 158.000đ
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo. Tập 2: Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975
-20%
120.000đ 150.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?