Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

GIÁO TRÌNH

GIÁO TRÌNH/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giáo trình Tôn giáo học
-20%
103.200đ 129.000đ
Giáo trình Luật ngân hàng HCM (Tái bản lần thứ ba)
-5%
83.600đ 88.000đ
Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
-5%
131.100đ 138.000đ
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình
-20%
140.000đ 175.000đ
Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một số nước (Giáo trình dành cho sinh viên, học viên ngành ngoại giao)
-25%
125.250đ 167.000đ
Giáo trình pháp luật đại cương (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
-20%
132.000đ 165.000đ
Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh
-5%
105.450đ 111.000đ
Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại
-5%
67.450đ 71.000đ
Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Phần 1
-5%
80.750đ 85.000đ
Giáo trình Tư pháp quốc tế
-5%
114.000đ 120.000đ
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
-5%
57.950đ 61.000đ
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
-5%
86.450đ 91.000đ
BỘ GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHUYÊN
374.000đ
BỘ GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHUYÊN
506.000đ
Giáo trình những quy định chung về luật dân sự
-5%
87.400đ 92.000đ
Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam
-20%
104.000đ 130.000đ
Giáo trình Logic học hình thức (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
-40%
51.000đ 85.000đ
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi và bổ sung)
-5%
91.200đ 96.000đ
Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam (tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung)
-5%
120.650đ 127.000đ
Giáo trình luật thương mại quốc tế – Phần II
-5%
76.950đ 81.000đ
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam HCM – Phần chung ( tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)
-5%
91.200đ 96.000đ
Giáo trình luật hành chính Việt Nam (Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi và bổ sung)
-5%
108.300đ 114.000đ
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế ( tái bản có sửa đổi, bổ sung)
-5%
127.300đ 134.000đ
Giáo trình xã hội học đại cương
-5%
41.800đ 44.000đ
Giáo trình tội phạm học
-5%
45.600đ 48.000đ
Giáo trình tâm lý học đại cương
-5%
58.900đ 62.000đ
Giáo trình Luật lao động
-5%
105.450đ 111.000đ
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
-5%
111.150đ 117.000đ
Giáo trình công pháp quốc tế (quyển 2)
-5%
84.550đ 89.000đ
Giáo trình công pháp quốc tế (quyển 1)
-5%
94.050đ 99.000đ
Giáo trình luật thuế ( tái bản có bổ sung)
-5%
81.700đ 86.000đ
Giáo trình luật đất đai (tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)
-5%
69.350đ 73.000đ
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam
-5%
110.200đ 116.000đ
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ (tái bản lần 3, có sửa đổi và bổ sung)
-5%
87.400đ 92.000đ
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam
-5%
168.150đ 177.000đ
Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại (tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)
-5%
102.600đ 108.000đ
Combo Giáo trình pháp luật - Tác giả: GVCC. PGS. TS. Phan Trung Hiền
-20%
842.400đ 1.053.000đ
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học chuyên ngành lý luận chính trị)
84.000đ
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học chuyên ngành lý luận chính trị)
119.000đ
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học chuyên ngành lý luận chính trị)
84.000đ
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)
98.000đ
Giáo trình triết học Mác - Lenin (Dành cho đại học chuyên ngành lý luận chính trị)
121.000đ
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị)
60.000đ
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học không chuyên ngành lý luận chính trị)
63.000đ
Giáo trình triết học Mác - Lenin (dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị)
78.000đ
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị)
61.000đ
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị)
90.000đ
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-40%
64.800đ 108.000đ
Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở
-20%
62.400đ 78.000đ
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2
52.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?