Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

GIÁO TRÌNH

GIÁO TRÌNH/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-40%
64.800đ 108.000đ
Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở
-20%
62.400đ 78.000đ
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2
52.000đ
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1
44.000đ
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 2) Phương thức quản lý nhà nước
-20%
117.600đ 147.000đ
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
-20%
98.400đ 123.000đ
Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật (Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung)
-20%
178.400đ 223.000đ
Giáo trình Luật tố tụng dân sự - Quyển I: Những vấn đề lý luận chung
-20%
128.000đ 160.000đ
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam ( Phần 1) - Những vấn đề chung của Luật hành chính
-20%
88.000đ 110.000đ
Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật (Dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh)
-20%
85.600đ 107.000đ
Lý luận về nhà nước và pháp luật(Quyển 1)
-20%
62.400đ 78.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?