Chiều 02/02/2024tại Hà NộiBộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với ng an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tới trụ sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự buổi lễ

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thiết thực triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, GS.TS. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản.

Nội dung cuốn sách đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân; từ phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Cuốn sách do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm làm chủ biên là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gửi gắm tình cảm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu tóm tắt nội dung, phân tích giá trị cốt lõi của cuốn sách

TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách đến đông đảo lực lượng Công an

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, cùng với các ấn phẩm quan trọng đã được xuất bản như: Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách được ra mắt hôm nay đã khẳng định nhận thức nhất quán của Đảng ủy Công an Trung ương: công tác đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước, mở đường, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện” trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; luôn thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có “trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”, vì “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật báo cáo về quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Công an là đơn vị tiên phong, đi đầu, khẩn trương và hết sức nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Với việc tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên tổ chức nghiên cứu bài bản, căn cơ và có chất lượng Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, quá trình tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng, với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị, là tư liệu bổ ích không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị và đông đảo bạn đọc quan tâm. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm mong muốn, cùng với những ấn phẩm quan trọng của Bộ Công an, cuốn sách sẽ tiếp tục được xuất bản và phát hành trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để bạn đọc có điều kiện được tiếp cận một cách rộng rãi hơn.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng sách cho đại biểu Trung ương

PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho các đơn vị trong Bộ Công an

Tại buổi lễ giới thiệu sách, lãnh đạo Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho đại biểu Trung ương và một số đơn vị trong Bộ Công an. Bộ Công an cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen cho các cá nhân thuộc Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam vì có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình “Hoa cài trên lá chắn năm 2023”.

Theo www.nxbctqg.org.com