Sáng 22-3-2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu và vận dụng tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” của Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật và chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ”.

 Lãnh đạo tỉnh cùng với đoàn viên, thanh niên tại chương trình.

Lãnh đạo tỉnh cùng với đoàn viên, thanh niên tại chương trình.

Tham dự chương trình có Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nhà báo Lê Xuân Trung - Phó tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Vụ trưởng - Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ Phạm Vũ Phương Linh; Phó vụ trưởng, Phó giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Viết Thoại.

Chia sẻ của đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ của đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng 230 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã cùng nhau tìm hiểu về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Đồng thời, đưa ra những suy nghĩ, trăn trở về những vấn đề thực tiễn và giải pháp để bồi đắp, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: việc thực hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội, gia đình và bản thân dưới góc nhìn quản lý nhà nước; trách nhiệm của Cán bộ đoàn đối với tổ chức; giải pháp giáo dục tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ tại chương trình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm cho rằng Tỉnh đoàn chọn chủ đề có ý nghĩa thiết thực, phù hợp trong thời điểm hiện nay. Qua đó, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy rất ấn tượng đối với các công trình, phần việc mà đoàn viên, thanh niên đã làm trong thời gian qua.

Chia sẻ của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chia sẻ tại chương trình.

Từ xung kích xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, phòng chống hạn mặn, xây dựng phát triển tổ chức đoàn vững mạnh, chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, khó khăn. Đặc biệt là thanh thiếu niên chậm tiến và rất nhiều hoạt động khác. Tuổi trẻ tỉnh nhà đã chọn 8 phần việc để thực hiện trong thời gian tới như: làm đường, làm cầu, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp… Để làm được điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đoàn viên, thanh viên.

Theo Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, quyển sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” là tập hợp bài viết của nhiều tác giả, trong đó, ý nghĩa xuyên suốt của quyển sách là sự động viên, khích lệ thế hệ trẻ nuôi dưỡng, giữ gìn vốn quý về khát vọng, nhiệt huyết cống hiến, bản lĩnh, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để không ngừng phát triển, vươn lên. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy gửi tặng quyển sách đến các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, không có mục đích nào hơn là mong muốn các bạn nghiên cứu những đúc kết lý luận cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của người đi trước để xác định cho mình một mục tiêu phấn đấu, một tinh thần quyết tâm vững vàng, từ đó, mạnh dạn thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, góp phần đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Mong các đồng chí sẽ tiếp tục lan tỏa nội dung quyển sách đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, càng nhiều người biết về tác phẩm này càng tốt.

Quyền bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu động viên, khích lệ các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu động viên, khích lệ các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Để động viên, khích lệ các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà mạnh dạn dấn thân, thực hiện hoài bão, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên để quán triệt, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về ý chí, hành động của toàn hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác nêu gương điển hình, nhất là của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên các mặt công tác của Đoàn, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên.

Quan tâm tạo cơ chế, chính sách để cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, đăng ký công việc đối với các cấp lãnh đạo trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khuyến khích cán bộ Đoàn có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác; tập trung tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm trao sách cho đaàn viên, thanh niên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm trao sách cho đoàn viên, thanh niên.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong Đoàn; thực hiện tốt chức năng góp ý xây dựng Đảng và giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn đối với các cấp chính quyền địa phương một cách thường xuyên, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là đối với các vấn đề về cơ chế, chính sách khuyến khích người trẻ hành động.

“Để người trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã, đang và sẽ phải xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định để khuyến khích, bảo vệ những nhân tố đột phá, tạo ra một môi trường lành mạnh cho người trẻ thể hiện bản thân, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng một cách chính đáng. Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở bản thân mỗi người trẻ có quan tâm, trăn trở đối với những vấn đề của địa phương, tổ chức, có suy nghĩ những giải pháp và mạnh dạn tham mưu, hiến kế hay không đó mới là đều quan trọng. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hôm 20-3-2024, tôi có đặt hàng cho các bạn trẻ tỉnh nhà làm gì cho Bến Tre hết nghèo và phát triển để đến năm 2030 người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng mức sống bình quân cả nước. Tôi đề nghị các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hôm nay tiếp tục suy nghĩ và có những hành động cụ thể, thiết thực”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chia sẻ thêm.

Đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ.

Đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024 - 2027 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Ngoài ra, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ cùng cán bộ, nhân viên NXB đã vận động, đóng góp kinh phí, bàn giao cho Tỉnh đoàn thực hiện 1 công trình Mái ấm yêu thương. Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre dành tặng phần quà cho tuổi trẻ là 200 quyển sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”, đây là nguồn tư liệu quý giá để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nghiên cứu, học tập và vận dụng.

Theo Báo Đồng Khởi