Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 12/12/2022, tại Hà Nội, Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Về phía Lào có đồng chí Vị-La-Von Phăn-Thạ-Vông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cùng dự có đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện các vụ thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được xây dựng trong 60 năm, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam vinh dự hợp tác với Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào trong công tác xuất bản sách, giới thiệu về thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được; về lịch sử mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng sách cho đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Vị-La-Von Phăn-Thạ-Vông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã phối hợp, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn, xuất bản các đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam, dịch và cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của Lào. Mỗi năm, có 15 đầu sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam được hai nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để lựa chọn, biên dịch và xuất bản sang tiếng Lào, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Sau hơn 4 năm thực hiện, để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp xuất bản, tháng 12/2021, hai Nhà xuất bản đã có cuộc Hội đàm để trao đổi về tình hình thực hiện công tác xuất bản, phát hành sách.

Đặc biệt, hai nhà xuất bản đã ký kết biên bản hợp tác, thường xuyên cử đoàn cán bộ sang thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác xuất bản, công tác quản lý, điều hành nhà xuất bản phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi nước.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam cũng đã ký kết biên bản giúp đỡ Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào trong việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản và cán bộ sang Việt Nam học tiếng Việt.

Trong thời gian tới, để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn mong muốn, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu của mỗi bên nhằm tuyên truyền, phổ biến về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hai bên không ngừng đơm hoa kết trái.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2022 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ Việt - Lào. Hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước có rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa để chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn các cấp. Đặc biệt, giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có rất nhiều hoạt động đóng góp vào thành công của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Theo đồng chí Lê Hải Bình, hai đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào rất quan tâm đến việc hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, đặc biệt là vấn đề liên quan đến chính trị, tư tưởng, lý luận. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ hỗ trợ thư viện điện tử cho nước bạn Lào, hỗ trợ trong công tác xuất bản, cập nhật xuất bản sách điện tử về quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đánh giá cao kết quả công tác của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian qua, đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, trong hơn 2 năm đại dịch Covid-19, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Nhà xuất bản đã hoàn thành dự án hợp tác biên dịch, xuất bản các ấn phẩm có giá trị và trao tặng phía Lào bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập vào năm 2022.

Đồng chí Khăm-Phăn Phởi-Nhạ-Vông bày tỏ sự ấn tượng trước sự phong phú, đa dạng về sách khi tới các hiệu sách của Việt Nam, điều đó cho thấy việc phát huy văn hóa đọc ở Việt Nam rất được chú trọng, thể hiện một xã hội thích học tập, thích nghiên cứu.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mong muốn, trong thời gian tới hai phía sẽ phối hợp tổ chức triển lãm sách tại Lào, đồng thời phía Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhà xuất bản và Phát hành Sách Quốc gia Lào nói riêng và các nhà xuất bản của Lào nói chung, để nền xuất bản Lào ngày càng hiện đại, hoạt động có hiệu quả và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Theo www.nxbctqg.org.vn.