Sáng 01/12/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “80 năm tác phẩm Lịch sử nước ta (1942 - 2022)”. Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm tác phẩm Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản và ấn hành lần đầu tiên vào tháng 02/1942.

PGS. TS. Phạm Minh Tuấn trao tặng sách cho TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Các đồng chí: TS. KTS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí: Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dự Hội thảo còn có đại diện: Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương; một số đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo…; các nhà khoa học, quản lý, sinh viên và các em học sinh.

Tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 80 năm tại Pác Bó, Cao Bằng, để giúp cán bộ Việt Minh có thêm nguồn tư liệu truyền bá, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng khi thời cơ đến, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Lịch sử nước ta. Tác phẩm được Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản và ấn hành lần đầu tiên vào tháng 2/1942.

Với cách viết ngắn gọn nhưng rất súc tích, dễ học, dễ nhớ, bức tranh lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn lọc, giới thiệu, khái quát một cách chính xác thông qua những nhân vật, những sự kiện lịch sử chân thực, khách quan. Qua đó, nêu bật truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và đoàn kết của dân tộc Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước và kết thúc bằng mốc lịch sử có tính chất dự báo: “1945 - Việt Nam độc lập”. Đồng thời, tác phẩm đã nêu lên những quan điểm có tính nguyên tắc chỉ đạo làm phong phú thêm kho tàng tư tưởng lý luận của Đảng, trong đó, Người đã rút ra một bài học lớn về tinh thần đoàn kết, đó là: Dân ta xin nhớ chữ đồng. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

Sau 80 năm ra đời, những quan điểm tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong tác phẩm Lịch sử nước ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, rất cần thiết trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

TS. KTS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chào mừng Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, đã 80 năm trôi qua kể từ ngày tác phẩm Lịch sử nước ta của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên, đến nay tác phẩm quý này vẫn vẹn nguyên giá trị, khẳng định sức sống mãnh liệt và ý nghĩa vượt thời đại. Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, với chỉ 208 câu thơ lục bát, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tóm tắt một cách cô đọng lịch sử dân tộc từ ngày tổ tiên dựng nước đến trước ngày khởi nghĩa Tháng Tám.  

Trân trọng lịch sử, tự hào về truyền thống giữ nước của dân tộc, bằng việc điểm lại những cuộc đấu tranh, khởi nghĩa chống quân xâm lược, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng những từ ngữ phổ thông, dân dã, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người và có sức lan tỏa, thâm nhập sâu vào đại chúng để ca ngợi, tri ân, vinh danh các triều đại, các vị anh hùng có tài trị quốc an dân, mở mang bờ cõi. Với tầm nhìn xa trông rộng, tư duy khoa học cùng hiểu biết sâu sắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ngợi ca tinh thần bất khuất của các vị anh hùng dân tộc trong lịch sử, từ đó thôi thúc toàn dân, không kể già, trẻ, gái, trai đồng tâm đứng lên chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo và trường học trong cả nước. Các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung quan trọng như: bối cảnh ra đời; giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm; bài học kinh nghiệm về đại đoàn kết dân tộc, về tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong tác phẩm; hay làm rõ rõ quá trình xuất bản, bảo quản, lưu giữ và phát huy giá trị tác phẩm Lịch sử nước ta. Đồng thời, gợi mở về phương pháp giảng dạy và học tập môn học Lịch sử trong các bậc học ở nước ta hiện nay từ việc nghiên cứu tác phẩm Lịch sử nước ta.

TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định, các tham luận gửi đến Hội thảo cung cấp thêm nhiều luận chứng, luận cứ, bổ sung nguồn tư liệu mới có giá trị, làm sâu sắc thêm giá trị của tác phẩm với sự phát triển của đất nước ta hiện nay; đồng thời khẳng định, sự quan tâm của các nhà khoa học, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, trường tồn của tác phẩm Lịch sử nước ta.

PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao sách Lịch sử nước ta tặng đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số đoàn viên tiêu biểu

Để góp phần lan tỏa hơn nữa tác phẩm Lịch sử nước ta đến đông đảo bạn đọc, dịp này Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5.000 cuốn sách, trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh 500 cuốn sách Lịch sử nước ta.

Các đại biểu và các em học sinh chụp hình lưu niệm

Theo www.nxbctqg.org.vn.