Ngày 6/6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ tổ chức tọa đàm "Tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ cho biết, sách lý luận chính trị có vai trò "trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái.

Từ năm 2014 đến nay trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ đã chính thức vận hành từ ngày 22/12/2014 trở thành kênh đưa thông tin hoạt động của MTTQ các cấp trong thành phố đến hệ thống MTTQ trung ương, các tỉnh, thành bạn, các tổ chức thành viên, MTTQ cấp quận, huyện, xã phường, thị trấn, Ban công tác MTTQ và các cá nhân có nhu cầu truy cập. Số lượng truy cập tăng lên đáng kể, năm 2015 có trên 10.000 lượt truy cập, lượt đến năm 2020 trung bình mỗi năm có trung bình 40.000 lượt truy cập.

Tham luận về "Tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong đổi mới, nâng cao và hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng", ông Phan Văn Thép - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết, sách lý luận, chính trị là loại sách có nội dung trực tiếp góp phần bảo vệ, truyền bá, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… qua đó góp phần xây dựng, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng; giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

tọa đàm “Tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng… ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đề cao trách nhiệm chính trị, tính tự giác, chủ động, gương mẫu của cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập và tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị; học ở mọi nơi, mọi lúc, "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân". Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong học tập lý luận chính trị, nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc tổ chức tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại sự kiện, NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ đã trao tặng tủ sách Đại đoàn kết, tủ sách điện tử cho các cán bộ MTTQ các cấp thành phố.

Đồng chí Nguyễn Viết Thoại - Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ trao tặng Tủ sách Đại đoàn kết, Tủ sách điện tử

Tủ sách được làm bằng gỗ (do Thư viện TP Cần Thơ tặng), trưng bày gần 200 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Tủ sách được đặt cố định ngay phía cổng sau của Ủy ban MTTQ thành phố (đường Trần Văn Hoài), thuận tiện cho người dân và cán bộ MTTQ các cấp thành phố có thể tham khảo, học tập và nghiên cứu. 

Bên cạnh trao tặng tủ sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ còn trao tặng trên 200 quyền truy cập sách điện tử của Nhà xuất bản góp phần tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tủ sách lý luận, chính trị, pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham quan sách lý luận chính trị được trưng bày tại buổi triển lãm

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ còn thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác và Quy chế phối hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của hai cơ quan; mở rộng phạm vi, củng cố, gắn kết mối quan hệ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, trên cơ sở đó phát huy điều kiện, tận dụng thế mạnh để hỗ trợ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan. 

Đồng chí Phạm Vũ Phương Linh - Vụ trưởng, Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ và Đồng chí Nguyễn Trung Nhân - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp

Theo đó, 2 cơ quan sẽ phối hợp tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông qua phương thức đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị