VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG ĐỒNG KHỞI TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ TRAO TẶNG TỦ SÁCH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG; TỦ SÁCH CHI BỘ

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước như: 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 lần thứ 2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Bến Tre tổ chức buổi sinh hoạt chính trị cấp tỉnh tìm hiểu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lễ trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Chi bộ.

Toàn cảnh buổi lễ

Đến dự chương trình sinh hoạt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tiến sĩ Vũ Văn Phong – Phó Trưởng ban Thanh tra Học viện Chính trị Khu vực II; đồng chí Phạm Vũ Phương Linh – Vụ trưởng, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ; đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy Khối; đại diện Đảng ủy các trường Cao đẳng; Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh, Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức trẻ tỉnh, cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương, Chi đoàn Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. HCM tại Bến Tre và 200 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cấp cơ sở.

Đồng chí Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng - Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ phát biểu tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Vũ Văn Phong báo cáo chuyên đề, làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, khẳng định tính cần thiết, kịp thời và những giá trị lý luận và thực tiễn cuốn sách mang lại, những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng đặc biệt là trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

TS. Vũ Văn Phong báo cáo chuyên đề, làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Buổi sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Trao tặng tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tủ sách Chi bộ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và quần chúng Nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đồng chí Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng - Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ trao tặng đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn sách và hai Tủ sách điện tử

Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tỉnh Bến Tre được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hoá đọc từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm