Nhật Bản là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, đối ngoại, quân sự… ở khu vực châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Thế nhưng, từ những năm cuối thế kỷ XX, vai trò và vị thế của Nhật Bản đã có sự suy giảm tương đối trên trường quốc tế, nhất là so với Trung Quốc. Tình hình chính trị trong nước và các quan hệ đối nội cũng liên tục có biến động gây ra những bất ổn trong đời sống xã hội của Nhật Bản.

Cuối năm 2012, sau chiến thắng của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc tổng tuyển cử, Abe Shinzo tái nhiệm chức vụ Thủ tướng Nhật Bản (lần đầu giữ chức vụ này trong khoảng thời gian 1 năm (2006-2007)). Abe tiếp tục chiến thắng trong 2 cuộc tổng tuyển cử liên tiếp để lãnh đạo Nhật Bản trong gần 8 năm (2012-2020) trước khi tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Trong thời gian Abe giữ cương vị Thủ tướng, chính quyền của ông đã đề ra những chính sách đối nội và đối ngoại cứng rắn, mạnh mẽ nhằm thực hiện mục tiêu khôi phục vị thế và để Nhật Bản ngày càng có vai trò quyết đoán hơn ở Đông Á và thế giới. Nhật Bản cũng đã vạch ra chiến lược lớn để đối phó sức mạnh kinh tế và quân sự đang lên của Trung Quốc; thiết lập một hệ thống phòng thủ quốc gia tập trung hơn, và đề xuất các quy tắc và chuẩn mực tiên tiến để duy trì trật tự khu vực mở ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho sự thịnh vượng chung.

Để giúp bạn đọc hiểu toàn diện hơn về các chính sách của Nhật Bản trong thời gian Abe Shinzo làm Thủ tướng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tuyến lợi thế: Chiến lược lớn của Nhật Bản trong kỷ nguyên Abe Shinzo (sách tham khảo) của tác giả Michael J. Green, nhà Nhật Bản học người Mỹ, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách châu Á, Chủ tịch Viện Nhật Bản tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), do Nhà xuất bản Đại học Columbia ấn hành đầu năm 2022.

Trong cuốn sách này, Michael J. Green cung cấp một nghiên cứu đột phá và toàn diện về tư duy chiến lược của Nhật Bản dưới thời Abe. Ông giải thích logic nền tảng và thế giới quan đằng sau cách tiếp cận này, từ những tiền lệ quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đến các ưu tiên kinh tế, quốc phòng và ngoại giao cụ thể định hình chính sách đương đại đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Dựa trên hai thập kỷ tiếp cận Abe và các nhà lãnh đạo chính trị, quân sự và kinh doanh khác của Nhật Bản, Green cung cấp góc nhìn của người trong cuộc về các chủ đề như cách Nhật Bản theo đuổi cạnh tranh với Trung Quốc mà không đánh mất lợi ích của hợp tác kinh tế. Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu trong vai trò tích cực mới của Nhật Bản, cuốn sách đã làm sáng tỏ một giai đoạn có ý nghĩa sâu sắc đối với tương lai của sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc và các vấn đề quốc tế ở châu Á một cách rộng rãi hơn.

Cuốn sách có giá trị tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự…, với những kinh nghiệm hữu ích và quý báu của Nhật Bản về ứng xử toàn diện của một đất nước đứng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để vừa duy trì lợi ích kinh tế đồng thời không đánh mất chủ quyền quốc gia, cũng như ngày càng nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Cuốn sách là tác phẩm của một học giả phương Tây nên các nhận định và kết luận mà tác giả đưa ra trong cuốn sách hoàn toàn mang tính chủ quan của tác giả. Tôn trọng ý kiến của tác giả và để bạn đọc thuận tiện tham khảo, chúng tôi cố gắng giữ ý kiến của tác giả và khẳng định những ý kiến đó của riêng tác giả chứ không phản ánh quan điểm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo www.nxbctqg.org.vn.