Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), sáng 03/02/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị và Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”.

Toàn cảnh Lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị và Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Dự buổi Lễ có các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS.NGƯT Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh... cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể Trung ương; các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Buổi Lễ thu hút sự tham dự của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại buổi Lễ

Quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, nhóm tác giả, các nhà khoa học ở các viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước.

Bộ sách thường thức chính trị trưng bày tại buổi Lễ

Bộ sách gồm 10 nhóm vấn đề lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước: Thường thức về triết học Mác - Lênin, Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường thức về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường thức về hệ thống chính trị Việt Nam, Thường thức về nhà nước và pháp luật, Thường thức về văn hóa, Thường thức về dân tộc, tôn giáo.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Giới thiệu về bộ sách, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, bộ sách thường thức chính trị được xuất bản khổ nhỏ, dung lượng vừa phải, trong đó những vấn đề, chủ đề, nội dung lý luận được cho là “khô khan”, “phức tạp” chuyển tải một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, không chỉ giúp người dân nâng cao văn hóa đọc, mà còn đưa những vấn đề lý luận chính trị trở nên gần gũi hơn, để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, bộ sách được biên soạn và xuất bản trong nhiều năm và thường xuyên được bổ sung, cập nhật. Trước mắt, trong những ngày đầu Xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 7 tập sách trong bộ sách với số lượng 7.000 cuốn được xuất bản và phát hành rộng rãi.

Đồng chí khẳng định, việc xuất bản bộ sách thường thức chính trị sẽ tác động tích cực, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, như Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị đã đặt ra: “khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, bộ sách được biên soạn công phu, khoa học; bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước; dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng. Việc phát hành bộ sách góp phần cung cấp thông tin chính thức, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp cho người dân ở các tầng lớp khác nhau một công cụ hữu ích để trước hết bảo vệ họ trước những luận điểm sai trái, thù địch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau và tiếp đến là bảo vệ những giá trị đúng đắn của nền tảng tư tưởng của Đảng.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng bộ sách thường thức chính trị cho các đại biểu

Cùng với Lễ giới thiệu bộ sách, Tọa đàm với chủ đề “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh” với sự góp mặt của 3 diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; GS.TS.NGƯT. Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”

Tại buổi Tọa đàm, các diễn giả đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, tập trung làm rõ những dấu ấn của Đảng ta đã đạt được trong năm qua; vai trò định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay; một số ấn phẩm tiêu biểu, nổi bật về Đảng; khơi dậy và phát triển văn hóa đọc; lan tỏa hiệu quả Bộ sách thường thức chính trị và các cuốn sách về Đảng…

 

Theo www.nxbctqg.org.vn.