Sáng 12/01/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đại diện các vụ chức năng thuộc các ban, ngành, đoàn thể Trung ương: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương… Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Đỗ Xuân Duy, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí; bí thư chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, và trực tuyến tại điểm cầu các chi nhánh, trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo công tác chuyên môn năm 2022 của Nhà xuất bản

Năm 2022, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp tích cực, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự tin tưởng, phối hợp trong hoạt động của cán bộ, đảng viên, bạn đọc và cộng tác viên trên cả nước. Nhờ vậy, Nhà xuất bản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số đề tài đăng ký xuất bản là 1001 đề tài (gồm 779 đề tài sách in, 208 đề tài sách điện tử và 14 đề tài văn hoá phẩm); số lượng sách xuất bản là 726 lượt tên sách với số lượng in 12.598.606 bản, 1.272.627.892 trang in quy đổi. Đã tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành một số đầu sách trọng tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng: Văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6; Bộ tài liệu nghiên cứu, học tập, hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng quan tâm, chú trọng đến công tác xuất bản điện tử, số hóa, xuất bản, phát hành sách điện tử trên hệ thống: sachquocgia.vn, stbook.vn, thuviencoso.vn. Đã tổ chức xuất bản 208 đề tài sách điện tử/1001 đề tài sách. Lần đầu tiên có 59 đề tài sách điện tử Trung ương đặt hàng được phê duyệt. Công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, truyền thông các ấn phẩm và tổ chức sự kiện của Nhà xuất bản có nhiều sự đổi mới, sáng tạo và đột phá, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, mạng xã hội...

Trong năm qua, Nhà xuất bản cũng tổ chức 09 Lễ giới thiệu sách, 11 Lễ ra mắt Tủ sách giấy và Tủ sách điện tử; đồng thời trao tặng các Tủ sách điện tử cho 15 cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì, mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và đối tác mới của Nhà xuất bản. Nhà xuất bản phối hợp dịch, xuất bản 15 đầu sách tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của Lào; tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Đặc biệt, Nhà xuất bản đã phối hợp với Bộ Ngoại giao đưa hơn 300 cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tranh, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp nhân kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”. Cuốn sách Tình cảm của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tặng đến Đại sứ tất cả các nước trên thế giới. Hiện nay cuốn sách này là quà tặng chủ yếu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đi công tác ở nước ngoài.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án được quan tâm đúng mức, thu được hiệu quả thiết thực. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đối tượng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời, giúp cho hoạt động của Nhà xuất bản được ổn định và phát triển...

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo công tác Đảng năm 2022 của Nhà xuất bản

Bên cạnh công tác chuyên môn đạt được nhiều thành tựu, công tác Đảng năm 2022 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng có nhiều dấu ấn quan trọng. Cụ thể, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Nhà xuất bản trong việc lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm và có đóng góp tích cực, hiệu quả các mặt công tác của cơ quan và Đảng bộ. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai các hoạt động công tác Đảng, thực hiện kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của các chi bộ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, phân tích những nguyên nhân tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của công tác triển khai kế hoạch đề tài biên tập, xuất bản; Công tác tổ chức in và in; Công tác phát hành, tiêu thụ sách; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; Công tác quản lý - tổng hợp...

Bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình tuyên truyền do ngành tuyên giáo, thông tin có kế hoạch;... và nhu cầu của xã hội, năm 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục xuất bản có chọn lọc các đề tài có giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, nghị quyết của các hội nghị Trung ương; sách phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và biển đảo quốc gia; sách phục vụ cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm2023; sách dịch cho nước bạn Lào; sách phục vụ các sự kiện lớn trong năm 2023,... chú trọng bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm, giữ gìn và tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện...

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng Cờ thi đua của  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho hai đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng bằng khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà xuất bản công bố các quyết định của Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân Nhà xuất bản và công bố các quyết định của Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản về danh hiệu các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2022.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản điểm lại những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế  trong năm 2022 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2023, các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động; xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống cho người lao động…

 

Theo www.nxbctqg.org.vn.