Chiều 10/10/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và Gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Buổi lễ nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu; thông qua hoạt động kỷ niệm, nâng cao vị thế ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm xuất bản, in và phát hành sách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Lễ kỷ niệm

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương…; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội Trung ương, một số địa phương có nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, các nhà xuất bản, công ty in, phát hành sách, một số chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách và 86 đại biểu là những người làm xuất bản, in và phát hành sách tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu được nghe Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (10/10/1952 - 10/10/2022).

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng; góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu; khẳng định ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Kiên định, kiên trì giữ vững quan điểm xuất bản là lĩnh vực văn hóa - tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung, hình thức; có trách nhiệm định hướng dư luận, lan tỏa tri thức…

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Ôn lại những dấu mốc trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã điểm lại những thành tựu chính của ngành. Theo đồng chí, Việt Nam từ quốc gia thiếu sách vào những năm 80 - 90 của thế kỷ XX đã vươn lên phát triển cả về quy mô, trình độ, năng lực với hệ thống 57 nhà xuất bản, trên 2.300 cơ sở in, trên 2.000 doanh nghiệp phát hành, gần 13.000 điểm phát hành trên cả nước; đã in và phát hành khoảng 450 triệu bản sách/năm, đưa mức bình quân đầu người/sách đạt 4,4 - 4,5 bản, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đặc biệt những năm gần đây, nhằm thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã không ngừng đổi mới. Nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành mở rộng chức năng xuất bản, phát hành sách điện tử, nhiều cơ sở in quy mô, hiện đại ngang tầm khu vực được xây dựng, tạo dựng diện mạo mới cho ngành.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao biểu trưng vinh danh cho các cán bộ lão thành, có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã quyết định tặng biểu trưng vinh danh cho 5 cán bộ lão thành có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam; tặng bằng khen cho 81 cán bộ có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Nguyễn Văn Hùng tặng Bằng khen cho người làm xuất bản tiêu biểu

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, sáng 10/10, các đại biểu đã đặt vòng hoa báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt, chúc mừng đại biểu người làm xuất bản tiêu biểu tại Nhà Quốc hội; Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội gặp mặt, giao lưu với đại biểu.

Theo www.nxbctqg.org.vn.