Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), sáng 28/9/2022, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển”.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội, lãnh đạo các cơ sở đào tạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, lãnh đạo các nhà xuất bản, các công ty in, phát hành sách cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách. Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Hơn 40 bài tham luận có chất lượng của các nhà khoa học đã được Ban tổ chức lựa chọn đưa vào Kỷ yếu trong tổng số hơn 70 bài gửi đến tham dự, đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, phân tích, làm rõ những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách ở Việt Nam hiện nay, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị xuất bản, in và phát hành.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, các tham luận gửi đến tham gia Hội thảo có chất lượng, đề cập nhiều vấn đề ở các khía cạnh khác nhau, từ việc đánh giá khách quan kết quả, thành tựu, bài học kinh nghiệm đến những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc của hoạt động xuất bản trong những năm qua; từ việc phân tích sâu sắc bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động xuất bản đến việc hiến kế các giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xuất bản theo đúng định hướng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Đây là những vấn đề mà những nhà quản lý, những người trực tiếp làm công tác xuất bản, in và phát hành và bạn đọc quan tâm.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Để Hội thảo diễn ra thành công và đạt hiệu quả, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ 4 nội dung cơ bản: Đánh giá kết quả, thành tựu của hoạt động xuất bản, in và phát hành và những bài học rút ra; Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực trạng thể chế pháp lý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động xuất bản; Đánh giá tác động của quá trình hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động xuất bản và những thách thức đặt ra, các giải pháp xây dựng ngành xuất bản theo hướng ngành công nghiệp văn hóa hiện đại; Đề xuất các giải pháp khẳng định vai trò tiên phong của công tác xuất bản trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư.

Trên tinh thần đó, các đại biểu đã bám sát chủ đề, yêu cầu của Hội thảo, trình bày các tham luận trong hai phiên nội dung, tương ứng với hai chủ đề lớn: Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm và Ngành xuất bản, in và phát hành Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển.

Hội thảo đã thực sự trở thành diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỷ niệm về ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam trong suốt chặng đường 70 năm qua, qua đó đóng góp ý kiến, đưa ra quan điểm về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, in và phát hành sách ở Việt Nam trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, các tham luận gửi đến Hội thảo là kết quả của sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác xuất bản, cung cấp thêm nhiều luận chứng, luận cứ, bổ sung nguồn tư liệu có giá trị, góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề liên quan đến hai chủ đề lớn của Hội thảo. Để ngành xuất bản luôn là “vũ khí tư tưởng” sắc bén của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, những người làm công tác xuất bản, đặc biệt là lãnh đạo các nhà xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc, nhạy bén trong xử lý những tình huống cụ thể, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm của cơ quan chủ quản cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế cho hoạt động xuất bản, in và phát hành phát triển, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị xuất bản nói riêng và toàn ngành xuất bản, in và phát hành nói chung, từ đó tạo động lực để ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học, các đơn vị tham gia đã tổ chức không gian trưng bày sách gồm các sách về Văn kiện Đảng; sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về xây dựng Đảng và các sách lý luận, chính trị do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản.    

Theo www.nxbctqg.org.vn.