Ngày 6-9, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ đã trao tặng các tủ sách điện tử cho đài.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ đã trao tặng cho Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang các tủ sách điện tử như tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tủ sách biển, đảo Việt Nam; tủ sách dành cho chi bộ.

Bà Phạm Vũ Phương Linh - Vụ trưởng, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ trao bảng tượng trưng            tặng Tủ sách điện sách cho ông Lê Văn Chuyển - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Việc trao tặng tủ sách điện tử góp phần cung cấp thêm nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên của Đài tham khảo, nghiên cứu, học tập, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác chuyên môn. 

Bà Phạm Vũ Phương Linh - Vụ trưởng, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ cho biết: “Đối với tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến nay đã tập hợp 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, trong đó có các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...”.

Từ năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến, giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc tiếp cận tài liệu lý luận chính trị, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dễ dàng hơn.

Đến nay, trang sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản, phát hành được hơn 500 ấn phẩm điện tử. Tại trang Stbook.vn, nhà xuất bản xây dựng hàng chục tủ sách điện tử, giúp bạn đọc tìm kiếm và sử dụng tư liệu một cách dễ dàng.