Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản

Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản

0 VNĐ

22.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Mã: 00SX000016421
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 13x19cm
Số trang: 48
Tác giả: Ph. Ăngghen
SL tồn kho: 20
Số lượng:
  MUA NHANH

Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản bao gồm 25 câu hỏi và trả lời, cho chúng ta những hiểu biết tổng quát nhất, cơ bản nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa cộng sản. Với lối diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, Ph. Ăngghen phác họa những đặc trưng bản chất của xã hội tư bản chủ nghĩa và con đường đi tới xã hội tương lai; làm gọn tính chất một học thuyết khoa học vì nó xem xét sự vận động tất yếu của loài người tới chủ nghĩa xã hội như một quá trình lịch sử tự nhiên; hơn nữa đây cũng là một học thuyết nhân đạo cao cả vì nó luôn luôn đặt con người, sự nghiệp giải phóng con người ở vị trí trung tâm và là mục đích cuối cùng của các quá trình xây dựng xã hội mới.

Nhiều năm đã qua nhưng những luận điểm của Ph. Ăngghen trong tác phẩm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị; những nguyên lý mà ông để lại trong tác phẩm vẫn là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho ta tìm hiểu, xem xét và nghiên cứu quá trình cách mạng đang diễn ra trong thời đại chúng ta.

Với lần xuất bản thứ hai này, cuốn sách Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản (xuất bản lần đầu năm 1991) là tài liệu nghiên cứu giá trị nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chung của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?