Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc Giảm 10%

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

22.500 VNĐ

25.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 13x19cm
Số trang: 60
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
SL tồn kho: 20
Số lượng:
  MUA NHANH

Cuốn sách khái quát quá trình phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng cũng như những kết quả nổi bật về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở phân tích bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?