Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) Giảm 25%

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

93.750 VNĐ

125.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 14,5x20,5cm
Số trang: 316
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
SL tồn kho: 10
Số lượng:
  MUA NHANH

Nội dung cuốn sách tập trung phản ánh khái quát, hệ thống quan điểm, chủ trương và quá trình chỉ đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) qua từng giai đoạn. Qua đó, góp phần nêu bật và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là nguyên nhân quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến. Cuốn sách góp phần làm sâu sắc thêm về một thời kỳ lịch sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc; làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong lãnh đạo đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và nghệ thuật chiến tranh cũng như nghệ thuật phối hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao, qua đó khẳng định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy các môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử quân sự Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?