Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giảm 25%

Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

55.500 VNĐ

74.000 VNĐ
Nhà cung cấp: NHÀ SÁCH SỰ THẬT CẦN THƠ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 13x19cm
Số trang: 200
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh
SL tồn kho: Chưa có hàng

Trên cơ sở làm rõ những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt Nam, cuốn sách Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của PGS.TS. Hoàng Anh phân tích, nêu ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

Xem con người “là vốn quý nhất”, Đảng ta luôn coi trọng và có những chủ trương đúng đắn, thiết thực nhằm xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với “kim chỉ nam” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên trong bản Di chúc thiêng liêng của Người. Con người Viêt Nam phải giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, phải có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc chí tự cường, có lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, có ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật nhân cách con hiện đại phải được hướng đến xây dựng và phát triển, hoàn thiện trong mối quan hệ biện chứng giữa đức và tài, giữa năng lực và phẩm chất.

SẢN PHẨM KHÁC

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?