Chào mừng bạn đến với NXB Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ

Tủ sách nổi bật

Tủ sách nổi bật/ 0292 3839833/ 316, đường 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Nhật ký trong tù
-20%
34.400đ 43.000đ
Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018)
-20%
18.400đ 23.000đ
Nhận diện về
-25%
62.250đ 83.000đ
Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
-25%
212.250đ 283.000đ
Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975)
-25%
36.000đ 48.000đ
Nhà nước thế tục (Sách chuyên khảo)
-25%
231.000đ 308.000đ
Luật công chứng (hiện hành)
-20%
26.400đ 33.000đ
Luật cạnh tranh (Hiện hành)
-20%
30.400đ 38.000đ
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam (Sách chuyên khảo)
-20%
86.400đ 108.000đ
Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010)
-20%
12.000đ 15.000đ
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (hiện hành)
-20%
12.000đ 15.000đ
Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á - Hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay
-25%
76.500đ 102.000đ
Ngoại giao và công tác ngoại giao ( Sách chuyên khảo)
-25%
141.750đ 189.000đ
Luật ngân sách nhà nước (hiện hành)
-20%
32.800đ 41.000đ
Luật kế toán (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)
-20%
28.000đ 35.000đ
Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-20%
140.000đ 175.000đ
Luật quản lý ngoại thương (hiện hành)
-20%
15.200đ 19.000đ
Luật phí và lệ phí (hiện hành)
-20%
12.000đ 15.000đ
Luật cảnh vệ (hiện hành)
-20%
8.000đ 10.000đ
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành)
-20%
8.000đ 10.000đ
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
-20%
15.200đ 19.000đ
Luật hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng ND
-20%
23.200đ 29.000đ
Nâng cao khả năng xuất khẩu một số sản phẩm chủ lực của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu đến năm 2025
-25%
75.750đ 101.000đ
Nam Bộ qua ngôn từ
-25%
67.500đ 90.000đ
Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc thảm sát (Sách tham khảo)
-25%
192.750đ 257.000đ
Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước
-25%
252.000đ 336.000đ
Một số vấn dề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa
-25%
67.500đ 90.000đ
Luật chuyển giao công nghệ
-20%
11.200đ 14.000đ
Luật thủy lợi
-20%
11.200đ 14.000đ
Môi trường và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu
-25%
123.000đ 164.000đ
Luật thú y
-20%
17.600đ 22.000đ
Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam
-25%
63.750đ 85.000đ
Lý luận về nhà nước và pháp luật(Quyển 1)
-20%
62.400đ 78.000đ
Luật thống kê (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2021)
-20%
31.200đ 39.000đ
Luật đo đạc và bản đồ
-20%
13.600đ 17.000đ
Luật điều ước quốc tế (hiện hành)
-20%
14.400đ 18.000đ
LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
-20%
40.000đ 50.000đ
LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
-20%
12.000đ 15.000đ
LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
-20%
12.800đ 16.000đ
LUẬT HẢI QUAN
-20%
13.600đ 17.000đ
Luật đê điều (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2018, 2020)
-20%
12.800đ 16.000đ
LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM NĂM 2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014
-20%
21.600đ 27.000đ
LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NĂM 2013 VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
-20%
17.600đ 22.000đ
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
-20%
20.800đ 26.000đ
Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
-20%
68.800đ 86.000đ
Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản
-25%
177.000đ 236.000đ
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
-25%
87.000đ 116.000đ
Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho học viên sĩ quan kỹ thuật quân sự hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-20%
61.600đ 77.000đ
Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp
-25%
52.500đ 70.000đ
Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự (hiện hành) (năm 2015) và những tình huống thực tế
-20%
69.600đ 87.000đ

Chat Zalo với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi nhánh tại Cần Thơ>

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?